Vävdagarna i Hälsingland


Jag medverkar som utställare på Holma Helsingland i Forsa på deras vävdagar. Välkomna!